Hải Yến

Hải Yến

Biên tập viên

Hải Yến: Từng là học tại trường Đại học Xã Hội Nhân Văn, có nhiều thành tích trong việc học tập cũng như là công việc.
Tốt nghiệp đại học năm 2014
Sau khi ra trường cô đã được các công ty nổi tiếng mời về làm việc. Sau nhiều lần suy nghĩ cô đã quyết định làm Biên tập viên tại Hung Thinh Clinic