Duy Anh

Duy Anh

Biên tập viên

- Trình độ học vấn: Duy Anh Tốt Nghiệp khoa Báo chí & Truyền thông, Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn Cơ sở phía nam Năm tốt nghiệp 2014

- Có 6 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành truyền thông với các vị trí PR, Content Writer, Copywriter, Social Content và Editor từ 2012 (đã làm việc từ khi là sinh viêm năm 3) đến nay.